Föreningens bakgrund


Med Ulrica Sjögren från Ingvallsbenning och Tommy Arvidsson från Turbo som initiativtagare inbjöds intresserade bybor våren 1997 att deltaga i en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Studiecirkelns målsättning var att med hjälp av gamla fotografier och personliga, nedtecknade minnen bevara information om bygden till eftervärlden.

I cirkeln diskuterades hur snabbt vår omvärld förändras och man insåg att om de som fortfarande kan berätta om hur det var förr inte satte sina minnen på pränt, så skulle många värdefulla uppgifter för alltid falla i glömska. Denna insikt blev en sporre för det fortsatta arbetet och ledde till att cirkelns medlemmar snart bildade en förening, Ingvallsbenning Turbo Hembygdsförening, som ser som sin uppgift att framgent verka för bygdens bästa och att värna om vårt kulturella arv.


Film om föreningen


För ett antal år sedan besökte Dalavision Ingvallsbenning Turbo hembygdsförening. Inspelningen kan du se här nedan.

Observera att filmen är indelad i fyra delar.